واحد طراحی ، برنامه ریزی ، آموزشی :

-نظارت کیفی و کمی بر فرایند یاددهی و یادگیری

-حضور مشاور آموزشی به جهت نظارت بر عملکرد آموزشی

-برگزاری آزمون های هدفمند جامع ، ماهانه وروزانه و کشوری همراه با تحلیل .

-برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی کشوری همراه با تحلیل

– ارائه دفتر برنامه ریزی و برنامه مطالعاتی

-چک دفتر برنامه ریزی و تکالیف به صورت مستمر

-پیگیری آموزشی بر اساس منشور آموزشی

خدمات ویژه والدين:

-برگزای جلسات ماهانه آموزشی وگزارش عملکرد آموزشی

– برگزاری کارگاه های مشاوره ویژه والدین مانند ؛ سبک های فرزند پروری ،ذهن آگاهی در دنیای پر استرس ، بلوغ و مسائل نوجوان و سلامت خانواده

– برگزاری کارگاه های تغذیه سالم و تاثیر تغذیه بر یادگیری

اردوها و همایش ها و کارگاه ها:

-اردوهای تفریحی ، علمی ، پژوهشی

-همایش های علمی ، آموزشی ، انگیزشی

-کارگاه های مهارت های زندگی

-نمایشگاه ها و جشن های مناسبتی:

-جشن مناسبتی، مذهبی، ملی و سنتی

-نمایشگاه دستاوردهای علمی و هنری

-نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی

پیش ثبت نام سال تحصیلی 1401-1400 مجتمع فرهنگی آموزشی دخترانه تلاش مهر پاینده آغاز شد

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید