پیش ثبت نام 1401 - 1400 مجتمع تلاش

مرحله 1 از 3 - اطلاعات اولیه

  • مشخصات دانش آموز

  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png.
  • مشخصات پدر

  • مشخصات مادر

ثبت نام سال 1401 - 1400 شروع شد

مجتمع آموزشی-فرهنگی دخترانه تلاش مهر پاینده در سال 1400-1401 در تمامی مقاطع تحصیلی در تمامی رشته ها دانش آموز می پذیرد.